Penilaian Akhir Semester Gasal (PAS) Kelas X, XI, XII Tahun Pelajaran 2020/2021

NO    HARI/TANGGAL           WAKTU       KELAS      MATA PELAJARAN               LINK       
 1  SENIN/23-11-2020  07.30-09.30 X  BAHASA INDONESIA KLIK DISINI
 XI KLIK DISINI
 XII KLIK DISINI
10.30-12.30 X PKN KLIK DISINI
 XI KLIK DISINI
 XII KLIK DISINI
2. SELASA/24-11-2020 07.30-09.30  X  MATEMATIKA KLIK DISINI
 XI KLIK DISINI
 XII KLIK DISINI
 10.30-12.30  X  AGAMA ISLAM KLIK DISINI
 XI KLIK DISINI
 XII KLIK DISINI
 X  AGAMA KRISTEN KLIK DISINI
 XI KLIK DISINI
 XII KLIK DISINI
 X AGAMA KATHOLIK KLIK DISINI
 XI KLIK DISINI
 XII KLIK DISINI
3. RABU/25-11-2020 07.30-09.30 X BAHASA INGGRIS KLIK DISINI
 XI KLIK DISINI
 XII KLIK DISINI
10.30-12.30 X PENJASORKES KLIK DISINI
 XI KLIK DISINI
4. KAMIS/26-11-2020 07.30-09.30 X SEJARAH INDONESIA KLIK DISINI
10.30-12.30 X BAHASA JAWA KLIK DISINI
 XI KLIK DISINI
5. JUMAT/27-11-2020 07.30-09.30 X IPA BISMEN KLIK DISINI
IPA UPW KLIK DISINI
FISIKA MM & RPL KLIK DISINI
XI PKK KWU  AKL KLIK DISINI
PKK KWU OTKP KLIK DISINI
PKK KWU BDP KLIK DISINI
PKK KWU UPW KLIK DISINI
PKK KWU MM KLIK DISINI
PKK KWU RPL KLIK DISINI
PKK KWU PFPT KLIK DISINI
 XII PKK KWU AKL KLIK DISINI
PKK KWU OTKP KLIK DISINI
PKK KWU BDP KLIK DISINI
PKK KWU UPW KLIK DISINI
PKK KWU MM KLIK DISINI
PKK KWU RPL KLIK DISINI
PKK KWU PFPT KLIK DISINI
6. SENIN/30-11-200 07.30-09.30 X SIMULASI DIGITAL KLIK DISINI
10.30-12.30 X SENI BUDAYA KLIK DISINI